Dự án

60 KHU VỰC

15 QUỐC GIA

8 KHU VỰC

450 DỰ ÁNTìm thấy 15 dự án.

Trạm quan trắc nước ngầm - Nhà máy xi măng Quang Sơn - Thái Nguyên

Trạm quan trắc nước ngầm - Nhà máy xi măng Quang Sơn - Thái Nguyên

27/08/2021

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ĐẦU RA CHO NHÀ MÁY FORMOSA ĐỒNG NAI

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ĐẦU RA CHO NHÀ MÁY FORMOSA ĐỒNG NAI

09/05/2019

LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2

LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2

20/02/2019

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC SỐNG ĐUỐNG

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC SỐNG ĐUỐNG

20/02/2019

LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT LỐP XE SAILUN

LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT LỐP XE SAILUN

20/02/2019

LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ PROMAG TẠI TRẠM XLNT TẬP TRUNG KCN NHƠN TRẠCH 3

LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ PROMAG TẠI TRẠM XLNT TẬP TRUNG KCN NHƠN TRẠCH 3

20/02/2019

LẮP ĐẶT TQT NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ – BÀ RỊA

LẮP ĐẶT TQT NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ – BÀ RỊA

20/02/2019

LẮP ĐẶT TQT TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG KHÍ THẢI CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIM ĐỈNH

LẮP ĐẶT TQT TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG KHÍ THẢI CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIM ĐỈNH

20/02/2019

TĂNG TỐC TẠI DỰ ÁN TQT NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1

TĂNG TỐC TẠI DỰ ÁN TQT NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1

20/02/2019

VIỆT AN LẮP ĐẶT TQT KHÍ THẢI ỐNG KHÓI CHO CÔNG TY POLYTEX

VIỆT AN LẮP ĐẶT TQT KHÍ THẢI ỐNG KHÓI CHO CÔNG TY POLYTEX

20/02/2019